5.A

 

M - čísla větší než 1 000 000, sčítání a odčítání velkých čísel, zaokrouhlování.

Geometrie: kružnice, kruh.

Čjs - lidské tělo.

 

 

Rodiče, prosím dohlédněte na plnění domácích úkolů a přípravu do školy. Děkuji.