Děkuji rodičům za včasnou úhradu příspěvků na SRPŠ (100 Kč), AŠSK (50 Kč) a příspěvek na Christine - adopce na dálku (30 Kč).      

 

Čtenářské deníky

Stejně jako loni děti pokračují ve vedení čtenářských deníků. 

Čtení je pro děti velice důležité, dobří čtenáři to mají ve škole jednodušší. Lépe porozumí zadaným úkolům nejen v českém jazyce, matematice, ale i v ostatních předmětech.

Úspěch ve škole zvedá dětem sebevědomí a hodně záleží také na rodičích, jestli své děti podporují v domácím čtení.

Motto: Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.....