Probírané učivo

18.09.2010 12:39
  • Čj
  • slovní druhy
  • určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a u sloves
  • M
  • písemné + a -
  • převody základních jednotek délky, hmotnosti a objemu
  • Čjs
  • poloha a povrch ČR