5.B

 

M - čísla větší než 1 000 000, sčítání a odčítání velkých čísel, zaokrouhlování.

Geometrie: kružnice, kruh.